Większość mojej ponad 40. letniej pracy dziennikarskiej to głównie Radio; publiczne i prywatne, moja autentyczna miłość zawodowa.
Ale – „Amicis Plato, sed magis amica veritatis”.
Dlatego wierzę, że prawda zawsze się obroni, a słowo jest najbardziej wyrazistym i szczerym obrazem człowieka.
Zachęcam Państwa do życzliwej i wyrozumiałej lektury mojej strony internetowej.

Wojciech Reszczyński

Najnowsze publikacje

Logo X